sylvio eisl | sculptures
  sylvio eisl  |  monolith